Modernizare microîntreprinderi

Modernizare microîntreprinderi

Apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, Prioritatea 1– O regiune mai competitivă, mai inovativă.

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere și cu un prag de excelență de 85 de puncte în vederea contractării directe. 

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 30 milioane de euro

Microîntreprinderile interesate pot solicita finanțare pentru următoarele tipuri de activități eligibile:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
  • activități de marketing și branding

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2023, 24 noiembrie – 25 decembrie 2023, 24 noiembrie – 31 decembrie 2023.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro, iar maximă de 200.000 euro.

Documente suport

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Formă consolidată 19.04.2024
Sinteza modificărilor Ghidul Solicitantului 19.04.2024

Întrebări frecvente apel modernizarea microîntreprinderilor

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor – 01.03.2024


Alte documente

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Formă consolidată 08.03.2024
Sinteza modificărilor Ghidul Solicitantului 08.03.2024

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Formă consolidată 16.01.2024
Sinteza modificărilor Ghidul Solicitantului 16.01.2024

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Formă consolidată 15.11.2023
Sinteza modificărilor Ghidul Solicitantului 15.11.2023

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Formă consolidată 13.11.2023
Sinteza modificărilor Ghidul Solicitantului 13.11.2023

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Publicat 05.10.2023

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1
Publicat pe 31.03.2023, în consultare până pe 25.04.2023

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor – 27.09.2023

Centralizator întrebări și răspunsuri consultare publică Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1 / publicat 26.05.2023


NOUTĂȚI

07.11.2023 – Precizări privind apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Stadiu apel: închis

Alocare financiară:
30 mil. euro

OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive info.

Sari la conținut