Activități CDI în colaborare cu IMM

Proiecte CDI în colaborare cu mediul privat

Operațiunea Activități CDI în colaborare cu IMM va fi implementată prin două apeluri distincte astfel:

  • Apel 1 Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități
  • Apel 2 Activități CDI în colaborare efectivă cu IMM-uri

În cadrul Apelului 1, se vor avea în vedere activități de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) independentă (non-economică) orientate spre nevoile identificate în procesul regional de descoperire antreprenorială, investiții necesare implementării activității CDI independentă, studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de cercetare, studii de marketing, management drepturi de proprietate intelectuală (DPI), activități pentru diseminarea rezultatelor cercetării, cooperare internațională.
În Apelul 2 se vor valorifica rezultatele obținute în apelul 1 și activitățile propuse vor avea drept scop implementarea de proiecte CDI în colaborare efectivă cu mediul privat, cu șanse sporite de comercializare a rezultatelor acestora.

––––

Apel 1 – Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, publică astăzi, 05 iunie 2024, Ghidul solicitantului Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități, Apel PR/NE/2024/P1/RSO1.1.2/1/Infrastructuri CDI.

Acest apel este organizat în cadrul Priorității 1 Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, Operațiunea 2: Activități CDI în colaborare cu IMM și investiții în organizațiile CDI publice și universități, orientate spre nevoile identificate în procesul de descoperire antreprenorială regional.

Intervențiile propuse spre finanțare prin acest apel vor contribui la consolidarea capacității și creșterea performanțelor ecosistemului regional de cercetare-inovare, prin acțiuni menite să sprijine activități CDI și investiții pentru implementarea unor soluții de specializare inteligentă, inclusiv încurajarea colaborării cercetare-industrie.

Apelul este unul necompetitiv, cu termen limită de depunere și cu prag de calitate de minim 70 de puncte.

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 32,6 milioane euro, din care 27,7 milioane euro FEDR.

Solicitanții eligibili trebuie:

  • să facă parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare (CD) conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
  • să respecte definiția de organizație de cercetare în conformitate cu definiția din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, și
  • să fie selectați în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017–2027, Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare actualizată în anul 2021.

Vor fi sprijinite proiecte care vor avea drept scop dezvoltarea activității CDI orientată spre nevoile pieței, De asemenea, se are în vedere stimularea organizațiilor CDI de a utiliza infrastructura finanțată pentru activități economice, cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate a investiției. 

Activitățile eligibile sunt:

1. Activități de CDI independentă, cu caracter non-economic:
a. activități de cercetare aplicată, dezvoltare tehnologică și dezvoltare experimentală
b. studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de cercetare;
c. activități pentru diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, de exemplu prin activități de predare a acestora, prin baze de date cu acces liber, prin publicații deschise sau prin programe informatice gratuite.

2. Activități specifice realizării de investiții necesare implementării activității de CDI:
a. Lucrări de construire sau modernizare, pentru clădirile componente ale infrastructurilor de cercetare, pentru care este necesară autorizația de construire
b. Lucrări de construire pentru care NU este necesară autorizația de construire (dacă este cazul), destinate infrastructurilor de cercetare
c. Dotarea cu active corporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare, de natura mijloacelor fixe (obligatoriu), pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare
d. Achiziții de active necorporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare

3. Alte activități ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului:
a. Cooperare internațională
b. Studii de marketing
c. Managementul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 05.09.2024, ora 14.00 – 05.12.2024, ora 14.00.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 7.987.000 euro / proiect.

Stadiu apel: lansat (perioadă de depunere: 05.09.2024, ora 14.00 – 05.12.2024, ora 14.00)

Alocare financiară:
32,6 mil. euro

OS 1.1. Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate info.

Sari la conținut