Activități CDI în colaborare cu IMM

Proiecte CDI în colaborare cu mediul privat

Operațiunea Activități CDI în colaborare cu IMM va fi implementată prin două apeluri distincte astfel:

 • Apel 1 Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități
 • Apel 2 Activități CDI în colaborare efectivă cu IMM-uri

În cadrul Apelului 1, se vor avea în vedere activități de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) independentă (non-economică) orientate spre nevoile identificate în procesul regional de descoperire antreprenorială, investiții necesare implementării activității CDI independentă, studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de cercetare, studii de marketing, management drepturi de proprietate intelectuală (DPI), activități pentru diseminarea rezultatelor cercetării, cooperare internațională.
În Apelul 2 se vor valorifica rezultatele obținute în apelul 1 și activitățile propuse vor avea drept scop implementarea de proiecte CDI în colaborare efectivă cu mediul privat, cu șanse sporite de comercializare a rezultatelor acestora.

––––

Apel 1 – Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, lansează astăzi, 22 ianuarie 2024, în consultare publică, Ghidul Solicitantului de finanțare – Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități.

Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific (1): Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel au în vedere:

 1. Activități de CDI independentă, cu caracter non-economic:
 • activități de cercetare aplicată, dezvoltare tehnologică și dezvoltare experimentală
 • studii de fezabilitate
 • activități pentru diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării ,
 1. Activități specifice realizării de investiții necesare implementării activității de CDI:
 • Construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinație, pentru clădirile componente ale infrastructurilor de cercetare
 • Dotarea cu active corporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare, de natura mijloacelor fixe
 • Achiziții de active necorporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare
 1. Alte activități ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului
 • Cooperare internațională
 • Studii de marketing
 • Managementul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de organizațiile publice de cercetare, conform OG nr. 57/2002, selectate (au cel puțin 80 puncte în „Lista IC evaluate” publicată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017–2027, Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare actualizată în anul 2021, conform OMCID nr. 624/03.10.2017 și OMCID nr. 324/09.07.2021.

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să aibă sediul în regiunea Nord-Est.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 32,6 milioane euro (27.71 mil euro FEDR + 4.89 mil euro BS).

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P1InfraCDI/Apel1/   care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 13 februarie 2024.

Stadiu apel: în consultare publică (22.01.2024 – 13.02.2024)

Alocare financiară:
32,6 mil. euro

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate info.

Sari la conținut