Creșterea durabilă a IMM

Creșterea durabila a IMM

Investiții pentru creșterea durabilă a IMM

Se finanțează:

Investiții pentru dezvoltarea și/ sau diversificarea capacității de producție/ prestări servicii prin recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse prin reintroducerea în procesul de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/ servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțuri de valoare;

Investiții pentru promovarea simbiozei industriale prin valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii ca materii prime pentru alte industrii;

Studii privind amprenta de mediu a companiei;

Marketing și branding;

Certificare de noi produse/ servicii

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
30 mil. euro

OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive info.

Operațiuni de importanță strategică: Investiții pentru creșterea durabilă a IMM: detalii aici.

Sari la conținut