Prioritatea 8: Asistență tehnică

Programul Regional Nord-Est 2021 2027

Dezvoltarea capacității administrative a Autorității de Management, potențialilor beneficiari și beneficiarilor.

Rezultate:

4.100 persoane instruite pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din FEDR,

 150 angajați AM Nord-Est cu capacitate administrativă crescută,

 97 evenimente de informare organizate cu finanțare din FEDR.

Alocare financiară:
74,24 mil euro

Sari la conținut