Prioritatea 5 – O regiune mai accesibilă

Prioritatea 5 – O regiune mai accesibilă

Creșterea accesibilizării și implicit a competitivității regionale prin investiții în modernizarea legăturilor între județele din regiune și în construirea de variante ocolitoare. Acestea produc efecte importante pentru cetățeni, prin facilitarea accesului către furnizorii de servicii de educație, sănătate și servicii sociale, la oportunități concretizate în locuri de muncă în zonele urbane dezvoltate pentru populația din zonele rurale și orașele mici.

Rezultate:

244  km drumuri județene modernizate,

9.050.856 utilizatori-km/an ai drumurilor nou construite, reconstruite sau modernizate

Scăderea numărului de accidente pe drumurile modernizate cu 50%.

Documente suport

 

 

Alocare financiară:
182,16 mil euro

Sari la conținut