Mobilitate regională durabilă

Prioritatea 5 – O regiune mai accesibilă

Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fata schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Beneficiari eligibili: UAT județ

Se finanțează:

1.Îmbunătățirea conectivității legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T prin modernizare de drumuri județene, construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;

2.Dezvoltarea de soluții pentru descongestionarea traficului prin crearea de variante ocolitoare pentru municipii/ orașe, creare/ modernizare pasaje, noduri rutiere etc.;

3.Acțiuni de creștere a siguranței rutiere, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2: măsuri de siguranță pasivă (atenuatori de impact și parapete de ghidare), semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi, construire de pasaje denivelate, construire/ amenajare de sensuri giratorii, măsuri de prevenire a incidentelor/ accidentelor cauzate de fauna sălbatică (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști etc.;

4.Acțiuni de asigurare a durabilității investiției, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2: amplasarea de stații și puncte de încărcare electrică pentru a încuraja utilizarea vehiculelor electrice, reducerea impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale pentru speciile de carnivore mari, ungulate sălbatice, amfibieni, reptile sau mamifere mici; realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții pentru protecția drumului față de efectele generate de condiții meteorologice extreme, efect al schimbărilor climatice etc.;

  1. Acțiuni de digitalizare pentru asigurarea/ creșterea siguranței rutiere, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2: sisteme de semnalizare rutieră orizontală și verticală, sisteme de siguranță active, monitorizare video a traficului etc.

Stadiu apel: consultare publică închisă (20.06 – 11.07.2023)

Alocare financiară:
181,87 mil euro

OS 3.2. Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere .

Sari la conținut