Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, constituită în baza Regulamentului 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului.

Selecția instituțiilor membre în CM PR Nord-Est s-a realizat în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din Regulamentului 1060/2021.

Structura CM PR Nord-Est poate fi consultată aici.
Componența CM PR Nord-Est poate fi consultată aici.

Procedura scrisă CM PR Nord-Est 06.11.2023-13.11.2023
Documente suport
> Decizia nr. 15/ 14.11.2023 privind aprobarea prin procedură scrisă a modificării aferente metodologiei și criteriilor de eligibilitate și selecție pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific: a(iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Operațiune: Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, precum și metodologia și criteriile aferente.

Procedura scrisă CM PR Nord-Est 18.10.2023-25.10.2023
Documente suport
> Decizia nr. 14/ 26.10.2023 privind aprobarea prin procedura scrisa a modificarii aferente metodologiei si criteriilor de eligibilitate si selectie pentru Prioritatea 2: Nord-Est – O regiune mai digitalizata, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetatenilor, al companiilor, al organizatiilor de cercetare si al autoritatilor publice, Operatiunea: Transformarea digitala a IMM-urilor orientate catre cresterea intensitatii digitale, Apel 1 + metodologia anexata

Procedura scrisă CM PR Nord-Est 10.10.2023-17.10.2023
Documente suport
> Decizia nr. 13/ 18.10.2023 privind aprobarea prin procedura scrisa a Planului de Evaluare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 si Planul de Evaluare

Procedura scrisă CM PR Nord-Est 20.09-27.09.2023
Documente suport
> Decizia nr. 11 / 06.10.2023, privind aprobarea prin procedură scrisă a metodologiei și criteriilor de eligibilitate și selecție aferente Prioritatii 3: Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul; Obiectiv specific: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Operatiunea: Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice; Apel destinat municipiilor reședință de județ și municipiilor + metodologia anexata
> Decizia nr. 12/ 06.10.2023, privind aprobarea prin procedură scrisă a metodologiei și criteriilor de eligibilitate și selecție aferente Priorității 6: Nord Est – O regiune educată; Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online; Operațiunea: Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul profesional, inclusiv dual, învățământ universitar; Apel dedicat dezvoltării infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), învățământul primar, gimnazial, învățământul secundar superior filiera teoretică, filiera vocațională și tehnologică și învățământul profesional, inclusiv cel dual, din municipii reședință de județ și municipii + metodologia anexata.

Procedura scrisă CM PR Nord-Est 02.08 – 09.08.2023
Documente suport
> Decizia nr. 10/10.08.2023 privind aprobarea prin procedură scrisă a metodologiei și criteriilor de eligibilitate și selecție aferente Priorității 2: Nord-Est – O regiune mai digitalizată, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Operatiunea: Transformarea digitală a IMM-urilor orientate către creșterea intensității digitale + Anexa lista CAEN neeligibile

Reuniune CM PR Nord-Est 13 iunie 2023
Documente suport
> Documente aferente reuniunii
> Decizia nr. 3/13.06.2023 privind aprobare Minuta sedință 02.02.2023
> Decizia nr. 4/13.06.2023 privind aprobare criterii P4 Mun. și MRJ
> Decizia nr. 5/13.06.2023 privind aprobare criterii P1 modernizare IMM
> Decizia nr. 6/13.06.2023 privind aprobare criterii P5 DJ
> Decizia nr. 7/13.06.2023 prvind aprobare criterii P8
> Decizia nr. 8/13.06.2023 privind modificare program
> Decizia nr. 9/13.06.2023 privind aprobare strategie instruire

Reuniune CM PR Nord-Est 2 februarie 2023
Documente suport
> Decizia nr. 1/02.02.2023 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027
> Decizia nr. 2/02.02.2023 privind adoptarea Strategiei de asistență tehnică a Programului Regional Nord-Est 2021-2027
> Pachet prezentări reuniune CM PR Nord-Est 2 februarie 2023

Sari la conținut