Identitate vizuală

Comunicare și vizibilitate

Împreună, ne propunem să asigurăm vizibilitatea finanțării din partea Uniunii Europene, subliniind permanent impactul pozitiv si beneficiile rezultate in urma implementării Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Cover Plan comunicare

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de comunicare și vizibilitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare și cu prevederile Art. 50 și Anexei IX din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor commune.

În realizarea măsurilor de comunicare și vizibilitate, beneficiarii vor avea în vedere prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea privind UE nu este o povară, ci o oportunitate de informare și promovare, benefică pentru toți!

Sari la conținut