Prioritatea 6 – O regiune educată

Prioritatea 6 – O regiune educată

Prioritatea propune creșterea accesului la o infrastructură educațională modernă, rezilientă și incluzivă, care valorifică avantajele digitalizării și susține dezvoltarea competențelor în acord cu nevoile pieței muncii locale și regionale.

Rezultate: 39,542 de elevi și studenți vor beneficia de condiții moderne de educație

Documente suport

 

 

Alocare financiară:
192,10 mil euro

Sari la conținut