Prioritatea 3 – O regiune durabilă, prietenoasă cu mediul

Prioritatea 3 – O regiune durabilă, prietenoasă cu mediul

Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane și sporirea eficienței energetice. 

Rezultate:

9838 locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită,

497.188 mp în clădiri publice cu performanță energetică îmbunătățită

20 tone de CO2eq/an emisii de gaze cu efect de seră evitate,

66 hectare spații verzi amenajate,

527.784 persoane cu acces la infrastructură verde nouă sau îmbunătățită

Documente suport

 

 

Alocare financiară:
391,98 mil euro

Sari la conținut