Eficiență energetică clădiri publice – CJ, Autorități publice centrale, UAT locale

Eficiență energetică

Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice – Consilii județene, Autorități publice centrale, UAT locale

Se finanțează:

Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice, prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor,

Crearea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă,

Crearea/ reabilitare/ modernizarea sistemului de încălzire/ răcire și de furnizare a apei calde de consum, precum și achiziționarea, înlocuirea, instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, unde este cazul,

Achiziționarea și instalarea echipamentelor care promovează utilizarea surselor regenerabile de energie (cu excepția biomasei), pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii,

Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie,

Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (ex: măsuri de consolidare a clădirii, înlocuirea/ modernizarea șarpantelor și învelitoarelor, înlocuirea/ repararea/ modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/ montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, amenajarea de acoperișuri și fațade verzi, etc.);

Beneficiari: Consilii județene,  Autorități publice centrale, UAT locale

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
126,83 mil euro

OS 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră info.

Sari la conținut