Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a lansat în data de 21.07.2023Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane, pentru apelurile de strategii de dezvoltare teritorială (SDT) PR/NE/2023/DUI/1 şi PR/NE/2023/DUI/2:

Apel PR/NE/2023/DUI/1 – pentru municipiile reşedință de județ din Regiunea Nord-Est
Scopul acestui apel este de a selecta strategiile conforme şi admisibile depuse de municipiile reşedință de județ în vederea accesării finanțărilor disponibile pentru dezvoltare urbană din PR Nord-Est 2021-2027 (prioritățile P2, P3, P4, P6, P7).
Data lansării apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.07.2023.
Data începerii depunerii de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.08.2023.
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.12.2023, ora: 14.00 29.03.2024,ora 14:00, 28.06.2024, ora 14:00, 30.08.2024, ora 14:00
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială se referă la data-limită de depunere a documentelor strategice de către municipiile reședință de județ pentru etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității SDT. Solicitanți: Unități administrativ teritoriale municipii reşedință de județ
Mecanism de selecție: necompetitiv, depunere continuă a strategiilor
Apel PR/NE/2023/DUI/2 – pentru municipiile (altele decât municipii reşedință de județ) si oraşele din Regiunea Nord-Est
Scopul acestui apel este de a selecta strategiile conforme şi admisibile depuse de municipii (altele decât municipiile reşedință de județ) şi oraşe în vederea accesării finanțării din Prioritatea 7 a PR Nord-Est 2021-2027.
Data lansării apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.07.2023.
Data începerii depunerii de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.09.2023.
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 19.01.2024, ora: 14.00.29.03.2024, ora 14:00, 28.06.2024, ora: 14.00, 30.09.2024, ora 16:30.
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială se referă la data-limită de depunere a documentelor strategice de către municipii (altele decât municipiile reședință de județ) și orașe pentru etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității SDT.Solicitanți: Unități administrativ teritoriale municipii (altele decât municipiile reşedință de județ) şi oraşe din Regiunea Nord-Est
Mecanism de selecție: necompetitiv, depunere continuă a strategiilor

Documentele se vor transmite în format electronic (PDF) prin intermediul poștei electronice (email-ului) pe adresa adrnordest@adrnordest.ro sau se vor depune la sediul ADR Nord-Est, în format digital.

Documente suportDocumentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane – versiune consolidata 19 iunie 2024  (inclusiv anexele).

Solicitanții pot formula solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane, inclusiv anexele acestuia, pe întreaga durată a apelului de Strategii de dezvoltare teritoriala, începând cu data lansării apelului până la data închiderii acestuia, astfel:

  • La sediul Biroului Regional de Informare din Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
  • Prin telefon, apeland numarul 0233224167
  • Prin email, la  adresa  info@adrnordest.ro. Termenul de răspuns la solicitările electronice este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.

Documente suport
Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane – 19 iunie 2024
Anexe DCIDU
Sinteza modificarilor DCIDU – 19 iunie 2024
Sinteza modificarilor DCIDU – 26 martie 2024
Sinteza modificarilor DCIDU – 20 martie 2024

Alte documente
Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane – 26 martie 2024
Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane – 20 martie 2024
Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane – Decembrie 2023
Anexe DCIDU – Decembrie 2023
Sinteza modificarilor DCIDU – Decembrie 2023
Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane – Iulie 2023
Anexe DCI – Iulie 2023

Sari la conținut