Prioritatea 1 – O regiune mai competitivă, mai inovativă

Prioritatea 1

Sprijină cercetarea, inovarea și adoptarea tehnologiilor avansate, impulsionează creșterea și competitivitatea IMM-urilor, susține dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Rezultate:

1546 întreprinderi sprijinite,

351 IMM-uri care introduc inovații de produse sau procese,

37 cercetători care lucrează în organizațiile sprijinite,

80 start-up-uri susținute.

Documente suport

 

Alocare financiară:
420,07 mil euro

Sari la conținut