MVP – start-up și spin-off

MVP - start-up și spin-off

Proiecte ale start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP)

Sprijin pentru organizațiile intermediare (incubatoare și acceleratoare de afaceri) să își dezvolte capacitatea și să livreze servicii de suport (formare, instruire, coaching și mentoring, informare, etc) către start-up și spin-off pentru a identifica și dezvolta proiecte de tip MVP și va sprijini start-up și spin-off selectate din rândul beneficiarilor de servicii să implementeze proiectul MVP. Proiectele MVP vor propune dezvoltarea unui produs care include un set minimal de funcționalități cheie ce permit lansarea pe piață a conceptului la care se lucrează într-un timp cât mai scurt, cu efort și costuri minime

Se finanțează: construcția/ dezvoltarea unui produs minim viabil (MVP), lansarea pe piata a MVP pentru a valida ideea de afaceri pe piața reală, activități specifice procesului „build-measure-learn”.

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înființate, spin-off-uri, IMM-uri

 

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
8 mil. euro

OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive info.

Sari la conținut