Soluții de specializare inteligentă

Finanțarea proiectelor cu promotori privați care sunt selectate în cadrul apelurilor mecanismului de finanţare VInnovate, organizate de Inițiativa Vanguard

Sprijinirea IMM prin finanțarea de proiecte care vizează creșterea gradului de inovare al companiei prin validarea sau dezvoltarea unui prototip/produs/tehnologie în domeniile de specializare inteligentă RIS3 Nord-Est.

Beneficiari eligibili: IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii) care demonstrează participarea la mecanismul de finanțare interregională VInnovate 2024 și obținerea unui aviz pozitiv din partea Secretariatului Vinnovate.

Se finanțează: activități de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) (minimum TRL 6 – TRL 7 și/sau TRL 8), dotarea cu active corporale/ necorporale pentru activitatea de CDI, activități aferente CD contractuale folosite exclusiv pentru proiect etc.

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel este de 600.000 euro.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro, iar maximă de 200.000 euro.

Perioadă estimată depunere cereri de finanțare: septembrie – octombrie 2024

 

Stadiu apel: participare deschisă în cadrul mecanismului de finanțare interregională VInnovate 2024

Alocare financiară:
600.000 euro

Sari la conținut