Proiecte etapizate

Digitalizare IMM

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 lansează astăzi, 18 martie 2024, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate”.
Acest Ghid se adresează tuturor beneficiarilor de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 care au optat pentru etapizarea proiectelor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Prezentul Ghid conține condițiile de accesare a fondurilor pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020 atribuite tipurilor de operațiuni prevăzute în PR Nord-Est 2021-2027, astfel:

Prioritate Obiectiv specific Alocare financiară (lei)
P1. Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa RSO1.3 Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive 31.000.000,00
P3. Nord-Est – O regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul RSO2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 26.921.167,76
P4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbana mai durabila RSO2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon; 305.417.817,35
P6. Nord-Est – O regiune educata RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 159.053.607,60
P7. Nord-Est – O regiune mai atractiva RSO5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane 217.653.682,34
Total   740.046.275,05

Lista proiectelor etapizate, precum și apelurile corespondente din PR Nord–Est 2021- 2027 în cadrul cărora vor fi depuse documentațiile de finanțare pentru etapa a II-a se regăsește în Anexa 1 – Listă proiecte etapizate.

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața www.adrnordest.ro/comentariiGhid/Etapizate/Apel1/, care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 5 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 25 martie 2024.

Documente suport
Ghidul Solicitantului pentru “Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate”  – în consultare publică, 18.03.2024

Stadiu apel:  în consultare publică (18 – 25.03.2024)

Alocare financiară:
740.046.275,05 lei

Sari la conținut