Prioritatea 7 – O regiune mai atractivă

Prioritatea 7 – O regiune mai atractivă

Dezvoltarea regiunii Nord-Est prin realizarea de investiții care valorifică potențialul turistic, cultural și creativ al localităților urbane, în mod integrat, multisectorial, teritorial alături de intervenții de regenerare fizică, intervenții de mediu și sociale, care generează diversificare economică, locuri de muncă pentru tineri, schimbarea percepției asupra orașelor și creșterea nivelului de atractivitate pentru a locui, trăi și investi..

Rezultate:

1.290.034 mp spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane,

20 de situri culturale și turistice puse în valoare,

151 IMM-uri din industria creativă sprijinite,

1.191.270 persoane care beneficiază de proiecte în cadrul strategiilor pentru dezvoltare teritorială integrată (urban),

1.027.881 vizitatori/an ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin.

Documente suport

Schema de ajutor de stat și ajutor de minimis pentru susținerea turismului sustenabil în cadrul Priorității 7 [publicat 03.04.2024] + Dispoziție aprobare schema / 02.04.2024 + Fișă de informare (informații privind ajutoarele de stat exceptate în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014)

Alocare financiară:
120,41 mil euro

Sari la conținut