Regenerare urbană, turism sustenabil și cultură – Municipii

Regenerare urbană, turism sustenabil și cultură – Municipii

Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane – Municipii

Se finanțează:

(Re)amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea de spații publice din centre (istorice), cartiere: pietonizare, zone pietonale, spații de joacă, parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spații verzi, pergole, alei, monumente de for public, străzi inteligente, sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT, iluminat inteligent, infrastructura specifică activităților de recreere pe lacuri, râuri, plaje, faleze și zona perimetrală, digitalizarea obiectivelor etc.

Restaurarea/ consolidarea/ protecția/ conservarea/ dotarea/ digitalizarea patrimoniului cultural, adaptarea pentru găzduirea de evenimente și activități cultural creative, construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea clădirilor cu funcții culturale, centrelor culturale, muzeelor, teatrelor, bibliotecilor, parcurilor educativ științifice, construcția/ reabilitarea/ modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare cu servicii integrate, rețelelor de captare și transport a izvoarelor minerale, parcurilor de aventuri, aquaparcurilor, susținerea întreprinzătorilor din industriile creative, dezvoltarea infrastructurii de acces pietonală, ciclabilă, de transport public în comun nepoluant către obiective, interconectate cu rețelele existente.

Beneficiari eligibili: UAT municipii

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
25,56 mil euro

OS 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane .

Sari la conținut