Comunicatori REGIO

Rețeaua de Comunicatori REGIO Nord-Est

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 are responsabilitatea de a conștientiza toate grupurile țintă (potențiali beneficiari, beneficiari și publicul larg) asupra fondurilor disponibile prin Program, precum și de a crește nivelul de transparență a cheltuirii acestor fonduri.

Pentru punerea în practică a acestor deziderate Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a pus bazele Rețelei de Comunicatori REGIO Nord-Est.

Rețeaua de comunicatori Regio Nord-Est a fost înființata încă din septembrie 2009, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2007-2013 și a continuat activitatea în cadrul exercițiului financiar dedicat perioadei 2014-2020. În prezent rețeaua numără aproximativ 220 de membri, activitatea principală constând în transmiterea de mesaje electronice către membri, cu o medie de 50 de mesaje pe an, vizând subiecte de interes despre evoluția Programului Regional, oportunități de finanțare, informații privind conferințe și seminarii etc.

Obiectivele specifice ale rețelei sunt:
• Crearea unui sistem de cooperare inter-instituțională;
• Crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a instrumentelor de comunicare folosite de membrii rețelei;
• Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul promovării Programului Regional și a brandului acestuia, Regio.

Rețeaua funcționează pe baza aderării voluntare și gratuite a instituțiilor și organizațiilor publice sau private din regiunea Nord-Est.

Avantajele membrilor rețelei sunt următoarele:

  • primesc, în timp real, informații verificate și sintetizate privind Programul Regional 2021-2027;
  • primesc toate publicațiile, materialele de informare sau materiale promoționale dedicate promovării REGIO, în limita stocurilor realizate de Autoritatea de Management;
  • primesc și pot solicită documente de referință
  • sunt invitați să participe la evenimente de informare, seminarii, ateliere de lucru dedicate Programului Regional;
  • pot propune organizarea de evenimente comune împreună cu AM  pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de promovarea și încurajarea absorbției Regio la nivel regional;
  • pot beneficia de lectori din partea AM la evenimente organizate pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de implementarea și absorbția fondurilor structurale sau dezvoltarea regională;
  • primesc consultanță și asistență de specialitate în vederea organizării de evenimente (seminarii, workshop-uri, întâlnirii) dedicate promovării REGIO.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de email info@adrnordest.ro.

Sari la conținut