Capacitate administrativă

Digitalizare IMM

!!!!! Atenție: s-a prelungit termenul de înscriere pentru câteva dintre activitățile de instruire pentru dezvoltarea capacității instituționale a beneficiarilor PR NORD-EST 2021-2027, până vineri 12.04.2024, detalii aici: https://regionordest.ro/prelungire-perioada-de-inscrieri-activitati-de-instruire-finantate-prin-programului-regional-2021-2027/.


Te interesează Programul Regional Nord-Est în calitate de solicitant de finanțare? Ai nevoie de cunoștințe suplimentare pentru pregătirea proiectului? Iată o oportunitate de învățare pentru tine!

Preocupată de creșterea capacității administrative a beneficiarilor și potențialilor beneficiari în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est semnalează oportunitatea de participare la activități de instruire specifice priorităților finanțate prin REGIO Nord-Est. Pentru semestrul I al anului 2024, vă propunem o gamă variată de activități de instruire, pe care să le analizați cu atenție și din care să selectați pe cele de interes pentru dumneavoastră, în funcție de categoria din care faceți parte, astfel:

Întreprinderi mici și mijlocii:

UAT județene:

UAT municipii:

UAT orașe:

Alte UAT locale:

Universități:

Beneficiari proiecte etapizate conform OUG 36/2023:

Furnizori de servicii de formare profesională și consultanță (Prioritatea 1, Obiectivul 1.4):

Pentru toate activitățile de formare și instruire programate în primul semestrul al anului 2024, termenul de înscriere este 8 aprilie 2024, iar înscrierea se poate face prin accesarea formularului online specific fiecărei sesiuni de instruire (Vezi informațiile și formularele de înscriere accesând linkul fiecărui curs în parte).

Cheltuielile de deplasare și de participare la aceste activități de instruire pot fi decontate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe baza sumelor prevăzute în Programul Regional Nord-Est 2021-2027 (Codul de intervenție 170). Între ADR Nord-Est și organizațiile participante se va încheia un acord de parteneriat care cuprinde drepturile și obligațiile părților privind desfășurarea activităților, precum și modalitatea de decontare a cheltuielilor.

Obiectivul activităților de instruire propuse îl reprezintă creșterea capacității instituționale a beneficiarilor și potențialilor beneficiari de finanțare prin acțiuni care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectelor, în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivele specifice din prioritățile programului.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați echipei Centrului Regional de Studii Nord-Est, e-mail: formare.crs@adrnordest.ro, telefon: 0233211510.

termen de înscriere: 12 aprilie 2024

Sari la conținut