Regenerare urbană, turism sustenabil și cultură – MRJ

Regenerare urbană, turism sustenabil și cultură – MRJ

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică astăzi, 27 mai 2024, Ghidul Solicitantului pentru “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ, Prioritatea 7 „O regiune mai atractivă”.

Apelul de proiecte este unul necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor și este dedicat Municipiilor reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care pot încheia parteneriate cu unități administrativ-teritoriale județe și/sau orașe/ municipii/ comune/ unități de cult din zona urbană funcțională (Z.U.F) / zona metropolitană (Z.M).

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 63.990.201,00 euro (FEDR + Contribuție națională), din care 54.391.670,85 euro din FEDR și 9.598.530,15 euro contribuție națională, compusă din cofinanțarea de la bugetul de stat și contribuția proprie (buget local).

Obiectivul acestei priorități este promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a securității în zonele urbane.

Activitățile propuse în cadrul proiectelor trebuie să fie integrate,  să cuprindă atât acțiuni de dezvoltare si regenerare urbana, precum și de dezvoltare a turismului sustenabil și/sau a culturii.

Categoriile de investiții sprijinite prin acest apel sunt:

1. Investiții destinate revitalizării si regenerării urbane fizice:
a. (re)amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea de spații publice, din centre (istorice), cartiere: zone pietonale, spații de joacă, etc.;
b. (re)amenajare/ reabilitare/ modernizare/ extindere de parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spatii verzi, pergole, alei, monumente de for public, inclusiv dotare cu mobilier urban, iluminat inteligent, etc.;
c. dezvoltarea de străzi inteligente, iluminat inteligent, sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT;
d. crearea/ (re)amenajarea/ reabilitarea/ extinderea/ modernizarea infrastructurii specifice activităților de recreere pe lacuri, râuri, plaje, faleze și zone perimetrale (inclusiv cu piste de alegare si ciclism);
e. digitalizarea obiectivelor.

2. Investiții destinate dezvoltării turismului sustenabil și/sau a culturii:
a. restaurarea/ consolidarea/ protecția/ conservarea/ dotarea/ digitalizarea patrimoniului cultural;
b. adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural pentru găzduirea de evenimente, activități cultural-creative;
c. construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea clădirilor cu funcții culturale, centrelor culturale, muzeelor, teatrelor, bibliotecilor, parcurilor educativ-științifice;
d. construcția/ reabilitarea/ modernizarea bazelor de tratament și a centrelor balneare cu servicii integrate;
e. construcția/ reabilitarea/ modernizarea rețelelor de captare și transport a izvoarelor minerale
f. construcția/ reabilitarea/ modernizarea parcurilor de aventuri, aquaparcurilor;
g. dezvoltarea infrastructurii de acces pietonală, ciclabilă către obiectivele culturale sau turistice vizate de proiect.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 10.06.2024, ora 14:00 – 31.12.2024, ora 14:00.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar valoarea maximă nerambursabilă este dată de valoarea alocării bugetare predefinite a fiecărui solicitant.

Documente suport

Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, apel dedicat Municipiilor reședință de județ, P7
Formă consolidată 12.06.2024
Sinteza modificărilor Ghidul Solicitantului 12.06.2024


Alte documente

Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, apel dedicat Municipiilor reședință de județ, P7 – Publicat pe 27.05.2024

Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, apel dedicat Municipiilor reședință de județ, P7 – Publicat pe 10.07.2023, în consultare până pe 31.07.2023

Centralizatorul propunerilor privind Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, apel dedicat Municipiilor reședință de județ, P7 – publicat 21.08.2023

Raportul special nr. 8 al Curții de Conturi Europene – Investițiile UE în siturile culturale: un domeniu care merită o mai bună orientare și coordonare

Stadiu apel: deschis (perioadă de depunere 10.06.2024, ora 14:00 – 31.12.2024, ora 14:00)

Alocare financiară:
63,99 mil. euro

OS 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane .

Sari la conținut