Vouchere de inovare

Dezvoltarea activității CDI

Sprijin pentru dezvoltarea IMM inovative – vouchere de inovare

Se finanțează: finanțarea serviciilor oferite de organizațiile CDI&TT (TRL 6-8), la cererea IMM, în scopul creșterii capacității IMM de a dezvolta produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
6 mil. euro

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate info.

Sari la conținut