Dezvoltarea inovativă a clusterelor

Dezvoltarea inovativă a clusterelor

Sprijinirea structurilor asociative de tip cluster prin investiții pentru dezvoltarea de resurse CDI împărtășite, furnizare servicii de consultanță și facilitare schimb de informații pentru/ între membrii clusterului, animarea clusterului și suport pentru aderarea la rețele de cooperare.

Se finanțează:

Activități de cercetare-dezvoltare-inovare promovate de EMC în beneficiul membrilor clusterului și creșterea capacității EMC de a gestiona și exploata lanțul de valoare, de a facilita tranziția către procese industriale circulare și digitalizare.

Beneficiari eligibili: clustere

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
12 mil. euro

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate info.

Sari la conținut