Competențe pentru specializare inteligentă

Competențe pentru specializare inteligentă

Dezvoltarea de competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat în rândul angajaților IMM din regiune

Se finanțează: participarea la programe de formare, instruire și perfecționare relevante pentru obiectivele specifice Priorității 1.

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
600 mii euro

OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. .

Sari la conținut