Eficiență energetică clădiri rezidențiale – Orașe

Eficiență energetică clădiri rezidențiale – Orașe

Investiții în clădirile rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice – Orașe

Se finanțează:

Investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale în vederea creșterii eficienței energetice, prin îmbunătățirea izolației termice (obligatoriu) a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, crearea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare (inclusiv sisteme de răcire pasivă), înlocuirea instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajere cu surse regenerabile la scară mică etc.

Măsuri de consolidare structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate.

Beneficiari: UAT orașe

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
8,4 mil euro

OS 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră info.

Sari la conținut