Infrastructură verde în zonele urbane – Orașe

Infrastructură verde în zonele urbane

Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane, modernizarea și extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate, cât și amenajări de păduri-parc – Orașe

Se finanțează:

Crearea, amenajarea, modernizarea și extinderea de spații verzi, amenajarea și modernizarea de păduri-parc, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate, etc.,

Acțiuni de curățare, toaletare și modelare a terenurilor, plantare cu plante perene, arbori și arbuști, reîmpăduriri, gazonare de suprafețe, amenajare de pășuni și hoteluri pentru albine, foișoare, puncte de observare păsări etc.

Investiții care sunt legate de accesibilitatea la spațiile verzi (amenajarea de poteci și trasee pentru biciclete), soluții bazate pe natură, mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul, managementul informatizat al fondului de arbori aferent investiției etc., în limita unui procent maxim din bugetul proiectului.

Beneficiari: UAT orașe

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
12,3 mil euro

OS 2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare .

Sari la conținut