Eficiență energetică clădiri rezidențiale – MRJ și MO

Eficiență energetică clădiri rezidențiale – MRJ și MO

Investiții în clădirile rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice – MRJ și MO

Se finanțează:

Investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale în vederea creșterii eficienței energetice, prin îmbunătățirea izolației termice (obligatoriu) a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, crearea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare (inclusiv sisteme de răcire pasivă), înlocuirea instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajere cu surse regenerabile la scară mică etc.

Măsuri de consolidare structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate.

Beneficiari eligibili: UAT municipii reședință de județ, UAT municipii

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
37,9 mil euro

OS 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră info.

Sari la conținut