Învățământ preșcolar, școlar, liceal – MRJ și Municipii

Învățământ preșcolar, școlar, liceal – MRJ și Municipii

Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și gimnazial, învățământ secundar superior, filiera teoretică, filiera vocațională și tehnologică și învățământ profesional, inclusiv cel dual – MRJ și Municipii

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 83,86 milione euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii, dar și parteneriatelor dintre municipiu și comune/ oraşe/municipii din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitană (Z.M) / Servicii desprinse din aparatul Primăriei care au în administrare infrastructura educațională.

Sunt eligibile următoarele activități:  

  • Crearea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ;
  • Achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități);
  • Stații de încărcare electrică instalate la nivel de unitate școlară;
  • Digitalizarea unităților prin platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line, etc.;
  • Infrastructura sportivă asociată unităților de învățământ, etc;
  • Modernizarea/ extinderea campusurilor profesionale integrate pentru educație și formare profesională;
  • Modernizarea/ extinderea atelierelor inteligente în învățământul secundar.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 26 octombrie 2023 – 31 martie 2024, 02.09.2024, ora 10:00.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar mecanismul de selecție este unul necompetitiv, cu depunere continuă a proiectelor până la termenul de închidere a apelului.  

Stadiu apel: deschis (26.10.2023 – 02.09.2024, ora 10:00)

Alocare financiară:
83,86 mil euro

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online .

Sari la conținut