Învățământ preșcolar, școlar, liceal – UAT județ, UAT locale

Învățământ preșcolar, școlar, liceal - UAT județ, UAT locale

Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și gimnazial, învățământ secundar superior, filiera teoretică, filiera vocațională și tehnologică și învățământ profesional, inclusiv cel dual – UAT județ, UAT locale

Se finanțează:

Crearea, modernizarea, extinderea, echiparea, dotarea și accesibilizarea structurii educaționale,

Achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități locomotorii), inclusiv stații de încărcare electrică la nivel de unitate școlară,

Digitalizarea unităților (platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line etc.),

Investiții în infrastructura sportivă asociată unităților de învățământ,

Măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate,

Măsuri de asigurare a accesului copiilor, elevilor cu cerințe educaționale speciale la infrastructura educațională de masă incluzivă, măsuri care adresează desegregarea și incluziunea socială.

Beneficiari eligibili: UAT județ, UAT locale

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
68,68 mil euro

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online .

Sari la conținut