Învățământ universitar

Învățământ preșcolar, școlar, liceal – MRJ și Municipii

Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar

Se finanțează:

Crearea, modernizarea, extinderea, echiparea, dotarea și accesibilizarea structurii educaționale,

Digitalizarea unităților (platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, echipamente IT etc.),

Investiții în infrastructura sportivă asociată unităților de învățământ etc.

Beneficiari eligibili: Universități

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
102,8 mil euro

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online .

Sari la conținut