28 dec., 2023

Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est în calitate de Autoritate de Management pentru implementarea PR Nord-Est 2021-2027 – final de proiect

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a implementat, în perioada august 2022 – decembrie 2023, proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est în calitate de AM pentru implementarea PR Nord-Est 2021-2027 în perioada 2022-2023”, cod SMIS 161747.

Prin acest proiect, Autoritatea de Management din cadrul ADR Nord-Est a fost sprijinită financiar pentru îndeplinirea rolului de Autoritate de Management, în vederea implementării eficiente și transparente a Programului, dar și creșterii capacității administrative a personalului AM, a partenerilor locali și regionali, potențialilor beneficiari, precum și a beneficiarilor.

Printre activitățile care au fost sprijinite prin proiect se numără:

  • Implementarea Sistemului de Management și Control – elaborare proceduri, încheiere protocoale, descriere de sistem;
  • Elaborarea a 8 Ghiduri ale solicitantului pentru apelurile cuprinse în Program, cu o atenție deosebită pentru consultarea publică și aprobarea Comitetului de Monitorizare;
  • Elaborarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis și consultarea cu Consiliul Concurenței în vederea avizării;
  • Evaluarea a 92 cereri de finanțare și întocmirea documentațiilor de contractare pentru cererile selectate;
  • Sprijin acordat potențialilor solicitanți de finanțare prin soluționarea a 636 solicitări de informații cu privire la PR Nord-Est 2021-2027, organizarea de 19 evenimente de informare și 2 campanii de promovare, asigurarea transparenței gestionării fondurilor;
  • Implementarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă RIS3 Nord-Est;
  • Implementarea Road Map-ului regional pentru creșterea capacității administrative.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 8- Asistență Tehnică. Valoarea totală a proiectului, conform deciziei de finanțare, este de 23.218.000,00 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 19.735.300,03 lei. Valoarea cu care s-a finalizat proiectul este de 21.769.183,94 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 18.503.806,36 lei.

Informații suplimentare pot fi solicitate Biroului Regional de Informare care funcționează în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr.9, Piatra Neamț, Telefon: 0233 218.071, Email: adrnordest@adrnordest.ro,  Website: www.regionordest.ro.

Descarcă anunț în format .pdf

Sari la conținut