26 iun., 2024

Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est în calitate de Autoritate de Management pentru implementarea PR Nord-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a semnat, în data de 19.06.2024, decizia de finanțare pentru proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est în calitate de AM pentru implementarea PR Nord-Est 2021-2027 în perioada 2024-2025”, cod SMIS 323555.

Prin acest proiect, Autoritatea de Management din cadrul ADR Nord-Est va beneficia de sprijin financiar pentru îndeplinirea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în vederea implementării eficiente și transparente a Programului, dar și creșterii capacității administrative a personalului AM, a partenerilor locali și regionali, potențialilor beneficiari, precum și a beneficiarilor.

Anunt inceput proiect AT 323555 1

Printre activitățile sprijinite prin proiect se numără:

  • Implementarea Sistemului de Management și Control – elaborare proceduri, încheiere protocoale, descriere de sistem;
  • Elaborarea Ghidurilor solicitantului pentru apelurile cuprinse în Program, cu o atenție deosebită pentru consultarea publică și aprobarea Comitetului de Monitorizare;
  • Elaborarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis și consultarea cu Consiliul Concurenței în vederea avizării;
  • Înregistrarea, evaluarea cererilor de finanțare și întocmirea documentațiilor de contractare pentru cererile selectate;
  • Verificarea și avizarea procedurilor de achiziție publică realizate de beneficiari;
  • Procesarea cererilor de plată/rambursare;
  • Efectuarea vizitelor de monitorizare pe teren;
  • Sprijin acordat potențialilor solicitanți de finanțare prin soluționarea solicitărilor de informații cu privire la PR Nord-Est 2021-2027, organizarea de evenimente de informare și campanii de promovare, asigurarea transparenței gestionării fondurilor;
  • Implementarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă RIS3 Nord-Est;
  • Implementarea Road Map-ului regional pentru creșterea capacității administrative;

Perioada de implementare a activităților finanțate prin acest proiect se va încheia la data de 31 decembrie 2025.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 8- Asistență Tehnică. Valoarea totală a proiectului, reprezentând și valoarea nerambursabilă este 107.269.426,53 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR reprezintă 91.179.012,55 lei.

Informații suplimentare pot fi solicitate Biroului Regional de Informare care funcționează în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr.9, Piatra Neamț, Telefon: 0233 218.071, Email: adrnordest@adrnordest.ro,  Website: www.regionordest.ro.

Descarcă anunț în format .pdf

Sari la conținut