Dezvoltarea activității CDI

Proiecte de CDI și investiții în IMM, necesare pentru dezvoltarea de produse și procese inovative 

Se finanțează:

Activități CDI economice (TRL 4-9), investiții necesare activității CDI și valorificarea rezultatelor cercetării, managementul drepturilor de proprietate intelectuală, achiziția unor servicii de consultanță pentru comercializarea CDI și inovare, activități și servicii de marketing.

Proiectele vor fi inițiate de IMM individual sau în parteneriat cu una sau mai multe organizații CDI publice sau universități, în vederea unei colaborări efective. Pentru activitățile CDI, IMM pot aplica și în parteneriat cu o întreprindere mare.

Beneficiari eligibili: organizații CDI, universități publice, IMM-uri, entități de inovare și transfer tehnologic

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
41 mil. euro

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate info.

Sari la conținut