Soluții de specializare inteligentă

Soluții de specializare inteligentă

Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă

Se finanțează: investiții pentru dezvoltarea și/ sau diversificarea capacității de producție/ prestări servicii, achiziția de noi tehnologii, automatizare, marketing și branding pentru noile produse/ servicii

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Documente suport

 

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
37,5 mil. euro

OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive info.

Sari la conținut