5 oct., 2023

Oportunitate pentru antreprenorii care propun investiții în Regiunea Nord-Est – lansare Ghid pentru microîntreprinderi

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, publică astăzi, 5 octombrie, Ghidul solicitantului pentru Apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, Prioritatea 1– O regiune mai competitivă, mai inovativă.

Vizual lansare apel Microintreprinderi 5 octombrie 2023

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere și cu un prag de excelență de 80 de puncte în vederea contractării directe. Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferentă apelului de proiecte iar evaluarea se va face în limita acestui prag;

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 30 milioane de euro.

Microîntreprinderile interesate pot solicita finanțare pentru următoarele tipuri de activități eligibile:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
  • activități de marketing și branding

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2023.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro, iar maximă de 200.000 euro.

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1

Sari la conținut