19 apr., 2024

Modificarea nr. 5 a Ghidului Solicitantului pentru apelul Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 19 aprilie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Principalele modificări se referă la completarea Condițiilor specifice ale contractului de finanțare, Secțiunea II. Astfel, Articolul 2 Alte obligații specifice ale beneficiarului privind menținerea criteriilor de evaluare tehnică și financiară și eligibilitate pe perioada de implementare a investiției, respectiv pe perioada de durabilitate a investiției, prevede

a) Beneficiarul va respecta, până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului așa cum este stabilită la art 2, alin. (5) din Condiții Generale, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate, înclusiv a dobânzilor aferente calculate în condițiile legii aplicabile:

….

iv) Atingerea nivelului asumat al numărului mediu de salariaţi la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului şi menţinerea a cel puţin acestui nivel în exerciţiile financiare ulterioare din perioara de durabilitate a investiţiei aşa cum este prevăzută la art. 2 alin. 5 din Condiţii Generale, inclusiv în anul în care se finalizează aceasta.

…………………….

c) Modificarea locului de implementare, în perioada de implementare prevăzută la art. 2, alin. 2 și în perioada de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. 5 din Contractul de finantare, este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții (indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării) şi cu respectarea unor condiții

Consultă:

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor “ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Sari la conținut