16 ian., 2024

Modificarea nr. 3 a Ghidului Solicitantului pentru apelul Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 16 ianuarie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Principalele modificări se referă la:

 • Actualizarea Secțiunii 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri și invocarea respectării prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027
 •  Actualizarea Capitolului 5. Condiții de eligibilitate, astfel:
  5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
  5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor
  5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
 • Actualizarea Capitolului 8. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor, astfel:
  8.6. Aplicarea pragului de excelență
  8.8.Contestații
 • Completarea Anexei 13 – Contractul de finanțare cu
  Anexa 5 la Contractul de finanțare – Condițiile de acordare a ajutorului de minimis
  Anexa 6 la contractul de finanțare – Condiții specifice ale contractului de finanțare
 • Completarea Anexei 17 –  Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare
 • Completarea Anexei 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
 • Introducerea Anexei 20 – Declarație privind eligibilitatea TVA

Consultă:

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor“ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

 

Sari la conținut