19 feb., 2024

Modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul “Transformarea digitală a IMM-urilor“

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 19 februarie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“.

Modificarea survine ca efect al avizării de către Consiliul Concurenței a Schemei de ajutor de minimis pentru “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“ – forma actualizată conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 2831/2023  al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Principalele modificări se referă la:

 • Actualizarea și completarea următoarelor secțiuni din Ghidul Solicitantului:
  3.13.     Reguli privind ajutorul de stat
  5.1.1.    Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
  5.3.1.    Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor
  8.8.       Contestații 
 • Actualizarea următoarelor anexe:
  Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
  Anexa 11 – Grila de evaluare tehnica si financiara
  Anexa 12 – Grila Contractare
  Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis
  Anexa 17 – Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare
  Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
  Anexa 20 (Anexa 5 la Contractul de finanțare) – Condițiile de acordare a ajutorului de minimis

Consultă:

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “Transformarea digitală a IMM-urilor“ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Sari la conținut