20 dec., 2023

Modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul “Transformarea digitală a IMM-urilor“

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 20 decembrie 2023, modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“

Principalele modificări se referă la:

  • Actualizarea Capitolului 4. Informații administrative despre apelul de proiecte, astfel:

4.3.2.     Data și ora închiderii apelului de proiecte

 Data: 15.02.2024, ora 10:00

  • Actualizarea Capitolului 5.Condiții de eligibilitate, astfel:

5.3.1.     Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor.

  • Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023/ OMF5316/27.11.2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art.9 alin (1) si (2) din HG 873/2002.

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate  și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice. Cheltuiala pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile în baza prezentului apel, efectuate în cadrul proiectelor finanțate din FEDR.

Fiecare solicitant va analiza includerea TVA în bugetul proiectului ca o cheltuială eligibilă, prin prisma unui management financiar contabil sănătos. Documentele justificative privind decontarea TVA (în situația includerii acestei cheltuieli în cadrul bugetului ca o cheltuială eligibilă) se vor depune în cadrul perioadei de implementare, la momentul solicitării acesteia în cereri de rambursare/plată.

Astfel, fiecare Solicitant care își include în bugetul proiectului TVA eligibilă, are obligația depunerii la Autoritatea de Management, la depunerea unei cereri de rambursare/plată, a unei declarații pe propria răspundere (Anexa 1 la Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023, respectiv Anexa 22 la Ghidul solicitantului)  din care să rezulte că TVA solicitată la rambursare/plată nu a fost și nu va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal.

  • Completarea Anexei 17 – Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție (inclusiv eligibilitate TVA)
  • Introducerea Anexei 22 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Consultă:

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “Transformarea digitală a IMM-urilor“ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Sari la conținut