12 iun., 2024

Modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 12 iunie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului și a anexelor pentru apelul de proiecte PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/MRJ DESTINAT MUNICIPIILOR REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ.

Principalele modificări se referă la:

  • Actualizarea următoarelor secțiuni:
    5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile
    5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
  • Actualizarea Anexei 5 – Categorii si plafoane de cheltuieli elgibile

Consultă:
Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/MRJ
Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/MRJforma consolidată la 12.06.2024

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane MRJ“ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică.

Sari la conținut