27 mart., 2024

Modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbană Municipii

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 27 martie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului  “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile” pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbana MRJ+M.

Principalele modificări se referă la:

– Data și ora închiderii apelului de proiecte: 02.09.2024, ora 10:00.

– Actualizarea următoarelor secțiuni

 • 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte
  Alocarea financiară orientativa pentru acest apel de proiecte este de 226.739.980 euro (FEDR + contribuția națională), din care 192,728,983.00 euro din FEDR și 34,010,997.00 euro contribuție națională (buget de stat + buget local).
 • 3.21      Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri
 • 5.2.2     Activități eligibile
 • 5.3.3      Categorii de cheltuieli neeligibile
 • 6    Indicatori de etapă
 • 7.6         Anexele și documente obligatorii la momentul contractării
 • 8.8         Contestații
 • 8.9.4     Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare

– Actualizarea următoarelor Anexe:

 • Anexa 4 – Plan monitorizare
 • Anexa 5 – Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile
 • Anexa 14 – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiţiei
 • Anexa 16 – Contract de finantare- Condiții specifice ale contractului de finanțare

Consultă:

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile” dedicat Municipiilor și Municipiilor reședință de jude “ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

 

Sari la conținut