30 apr., 2024

Start pentru finanțarea etapei II a proiectelor etapizate

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, publică astăzi, 30 aprilie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate”, Apeluri: PR/NE/2024/1/RSO1.3/1/Incubatoare – Etapizate, PR/NE/2024/3/RSO2.1/1/Clădiri publice – Etapizate, PR/NE/2024/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbană – Etapizate, PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura școlară – Etapizate, PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/Infrastructură – Etapizate.

Ghidul solicitantului pentru proiecte etapizate Poster 1 scaled

Acest Ghid se adresează tuturor beneficiarilor de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 care au optat pentru etapizarea proiectelor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Lista proiectelor etapizate, precum și apelurile corespondente din PR Nord–Est 2021-2027 în cadrul cărora vor fi depuse documentațiile de finanțare pentru etapa II se regăsește în Anexa 1 – Listă proiecte etapizate.

Alocarea financiară orientativă pentru apelurile de proiecte etapizate este de 740.046.275,05 lei (FEDR+ contribuția națională), din care 597.228.612,27 lei din FEDR și 142.817.662,78 lei contribuția națională, compusă din cofinanțarea de la bugetul de stat și contribuția proprie (buget local / contribuție privată). În situația în care valoarea solicitată a proiectelor etapizate din cadrul unui apel depășește valoarea alocării menționate în sistemul informatic MySMIS, se va putea modifica această din urmă valoare astfel încât să acopere toate proiectele etapizate, cu condiția existenței disponibilului.

Prioritatea PR Nord-Est 2021-2027 Alocare apel (FEDR + Contribuție națională)
(lei)
Alocare FEDR (lei) Contribuție națională (lei)
Apel P1 31.000.000,00 26.350.000,00 4.650.000,00
Apel P3 26.921.167,76 22.882.992,60 4.038.175,16
Apel P4 305.417.817,35 259.605.144,75 45.812.672,60
Apel P6 159.053.607,60 103.384.844,94 55.668.762,66
Apel P7 217.653.682,34 185.005.629,99 32.648.052,35
Total 740.046.275,05 597.228.612,27 142.817.662,78

Data deschiderii celor 5 apeluri în MySMIS 2021+ (depunerea Cererilor de finanțare) este 30.04.2024, ora 14:00, cu termen limită de depunere 31.05.2024, ora 14:00.

Documente suport
Ghidul Solicitantului pentru “Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate” – publicat 30.04.2024

Sari la conținut