Mobilitate urbană – Orașe

Mobilitate urbană – Orașe

Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile

Se finanțează:

Crearea/ modernizarea/ extinderea/ achiziționarea/ instalarea/ echiparea de: infrastructură rutieră utilizată exclusiv de transportul public în comun nepoluant, calea de rulare pentru tramvaie, rețele de alimentare troleibuze, material rulant electric tramvaie, troleibuze și autobuze electrice, stații de încărcare electrică pentru autobuze electrice, depouri/autobaze aferente, stații de transport public de călători, sisteme informaționale inteligente, sisteme de management inteligent al traficului, sisteme e-ticketing, parcări în punctele terminus ale liniilor de transport în comun la limita UAT, pentru a încuraja continuarea călătoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport în comun etc.;

Crearea/ extinderea/ instalarea/ echiparea: piste și trasee pentru biciclete (inclusiv parcări biciclete, sisteme de închiriere), zone și trasee pietonale și semipietonale partajate (pietoni, bicicliști și deplasări motorizate pentru riverani, inclusiv prin reconversia străzilor), sisteme de reducere/ interzicere a circulației autoturismelor, spații dedicate transportului nemotorizat și amenajări urbane pentru pietoni, configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane, pentru prioritizarea transportului public de călători, cu bicicleta și pietonal etc.;

Acțiuni pentru implementarea soluțiilor inteligente pentru managementul parcărilor, dezvoltarea facilităților de tip parking integrate cu infrastructuri pentru deplasări nemotorizate (biciclete), amenajarea de aliniamente de arbori și arbuști etc.

Beneficiari: UAT orașe

Documente suport

 

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
50,2 mil euro

OS 2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon .

Sari la conținut