9 apr., 2024

Prelungire perioadă de înscrieri activități de instruire finanțate prin Programului Regional 2021-2027

Noutate! Se pot înscrie maxim 2 persoane titulare + rezerve pentru fiecare organizație!

!!!!! Atenție: s-a prelungit termenul de înscriere pentru câteva dintre activitățile de instruire pentru dezvoltarea capacității instituționale a beneficiarilor PR NORD-EST 2021-2027, până vineri 12.04.2024.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prelungește, până la data de 12 aprilie 2024, perioada de înscriere pentru activități de instruire specifice priorităților finanțate prin REGIO Nord-Est la care mai există locuri disponibile. Pentru cursurile Fondurile și programele UE 2021-2027. Investiții inteligente la nivel regional și Digital Transformation in Practice: Strategic Tools for Business Innovation locurile disponibile au fost ocupate în totalitate.

În cazul în care numărul de locuri disponibile nu este acoperit, există posibilitatea includerii în lista participanților și a persoanelor din lista de rezervă, atât din grupurile țintă de beneficiari, cât și a angajaților Autorității de Management. Dacă nu se completează locurile nici în acest fel, se va putea lua decizia de reprogramare a activităților de instruire sau de anulare a acestora.

Pentru semestrul I al anului 2024, mai există disponibile locuri pentru următoarele activități de instruire, pe care să le analizați cu atenție și din care să selectați pe cele de interes pentru dumneavoastră, în funcție de categoria din care faceți parte.

Vă rugăm să verificați la care dintre cursurile de mai jos mai sunt locuri disponibile:

Întreprinderi mici și mijlocii:

UAT județene:

UAT municipii:

UAT orașe:

Alte UAT locale:

Universități:

Beneficiari proiecte etapizate conform OUG 36/2023:

Furnizori de servicii de formare profesională și consultanță (Prioritatea 1, Obiectivul 1.4):

Pentru toate activitățile de formare și instruire programate în primul semestrul al anului 2024, termenul de înscriere s-a prelungit până la 12 aprilie 2024, iar înscrierea se poate face prin accesarea formularului online specific fiecărei sesiuni de instruire (Vezi informațiile și formularele de înscriere accesând linkul fiecărui curs în parte).

Cheltuielile de deplasare și de participare la aceste activități de instruire pot fi decontate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe baza sumelor prevăzute în Programul Regional Nord-Est 2021-2027 (Codul de intervenție 170). Între ADR Nord-Est și organizațiile participante se va încheia un acord de parteneriat care cuprinde drepturile și obligațiile părților privind desfășurarea activităților, precum și modalitatea de decontare a cheltuielilor.

Obiectivul activităților de instruire propuse îl reprezintă creșterea capacității instituționale a beneficiarilor și potențialilor beneficiari de finanțare prin acțiuni care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectelor, în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivele specifice din prioritățile programului.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați echipei Centrului Regional de Studii Nord-Est, e-mail: formare.crs@adrnordest.ro, telefon: 0233211510.

Sari la conținut