22 ian., 2024

Modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbană Municipii

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 22 ianuarie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbana MRJ+M.

Principalele modificări se referă la:

– Clarificarea unor termeni, respectiv Durata de Implementare a proiectului și Rata de cofinanțare 

– Actualizarea Capitolului 5. Condiții de eligibilitate, astfel:
5.2.2. Activități eligibile
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor
5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

– Actualizarea următoarelor secțiuni
7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii
7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării
11.Aspecte privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres
12.2. Mecanismul cererilor de plată

– Actualizarea următoarelor Anexe
Anexa 1 – Instrucțiuni privind completarea CF
Anexa 2 – Grila de selecție
Anexa 3 – Declarația unică
Anexa 5 – Categorii si plafoane de cheltuieli eligibile
Anexa 6 – Grila de analiza a conformității documentației tehnico economice
Anexa 11 – Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție (inclusiv eligibilitate TVA)
Anexa 13 – Grila de contractare

– Completarea Anexei 13-Contractul de finanțare cu secțiunea Condiții specifice ale contractului de finanțare

– Introducerea următoarelor anexe:
Anexa 19 – Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)
Anexa 20 – Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)

Consultă:
Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbană Municipii
Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbană Municipiiforma consolidată la 22.01.2024

Prevederile documentelor emise de Autoritatea de Management în vederea modificării Ghidului Solicitantului pentru apelul “PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbana MRJ+M“ intră în vigoare începând cu data publicării Ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 www.regionordest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Sari la conținut