26 ian., 2024

Lansarea Ghidului pentru “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, P3

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică astăzi, 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3 „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”.

P3 Cladiri Publice

Obiectivul acestei priorități este reducerea consumului de energie primară și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri publice.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de înlocuire a instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile
 • Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu
 • Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
 • Dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente
 • Modernizarea lifturilor
 • Acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintă privind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii sau municipii reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipii reședință de județ/ municipiu cu unitatea administrativ-teritorială județul/ orașe/ municipii/ comune din zona urbană funcțională (Z.U.F) / zona metropolitană (Z.M)
 • Parteneriate între Unitățile Administrativ Teritoriale municipiu reședință de județ sau municipiu si instituțiile și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale municipiu reședință de județ/municipiu ;
 • Parteneriate între Unitățile Administrativ Teritoriale municipiu reședință de județ/ municipiu și instituții publice centrale

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 107,69 milioane euro, din care 91,54 mil euro din FEDR .

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 30 ianuarie 2024 – 31 iulie 2024.

Documente suport
Ghidul Solicitantului “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, P3 [publicat 26.01.2024]

Sari la conținut