12 oct., 2023

Do no significant harm (DNSH) și imunizarea infrastructurii la schimbările climatice!

Pentru a veni în întâmpinarea solicitanților, și în vederea simplificării sarcinilor cu privire la cele două concepte, a fost emisă Circulara MMAP nr. 108047 din 08.08.2023 ce tratează Integrarea imunizării infrastructurii la schimbările climatice în actele de reglementare emise de APM

Ce am făcut?
Am actualizat Metodologia privind Imunizarea la Schimbările Climatice și respectarea Principiului DNSH, cu integrarea prevederilor din Circulară.

DNSH2

Important de reținut:

  • Evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea procesului de imunizare a infrastructurii se vor realiza, simultan, de APM-urile locale. Acest lucru e valabil DOAR pentru acele situații prezentate în Circulară;
  • Solicitantul trebuie să fie atent să introducă în caietul de sarcini aferent documentației tehnico-economice ca prestatorul (proiectantul) să aibă în vedere realizarea analizei imunizării infrastructurii la schimbările climatice conform Orientărilor tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027, și să integreze măsurile rezultate din acest proces în cadrul documentației tehnico-economice;
  • Sunt identificate și tratate și excepțiile care NU sunt acoperite de Circulară;
  • Anexele, particularizate pe fiecare apel in parte, detaliază modul de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, documente ce trebuie depuse și modalitatea de completare în secțiunea dedicată din cererea de finanţare.

Aveți și voi acces la ele în link-ul de aici.

 

Sari la conținut