10 iul., 2023

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 7 “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 lansează astăzi, 10 iulie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 7 “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”.

Obiectivul specific al acestei priorități vizează creșterea atractivității localităților urbane printr-o abordare multisectoriala, teritoriala si integrata, care adresează regenerarea si revitalizarea urbana, fructificând potențialul turistic, cultural si creativ existent la nivel local.

Vizul lansare P7 MRJ

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

  • Investiții destinate revitalizării si regenerării urbane fizice
  • Investiții destinate dezvoltării turismului sustenabil si a culturii

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ
  • Parteneriate dintre municipiul reședință de județ și unități administrativ-teritoriale de tip judeţ/oraşe/municipii/comune sau/și unități de cult care vizează obiective din zona urbană funcţională (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M);

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 63,99 milioane euro, din care 54,39 mil euro din FEDR .

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P7MRJA1/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 31 iulie 2023.

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

Documente suport
 Ghidul Solicitantului P7, apel MRJ
> Link interfață trimitere observații și/sau propuneri

Sari la conținut