11 iul., 2023

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 lansează astăzi, 11 iulie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3 „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”.

Obiectivul acestei priorități este reducerea consumului de energie primară și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri publice.

Vizual lansare P3 Eficienta energetica cladiri publice Municipii

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintă privind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor.
  • Lucrările de înlocuire a instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile (cu excepția biomasei) la scară mică;
  • Lucrările de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferenta clădirii
  • Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ sau municipii
  • Parteneriate dintre municipiul reședință de județ/municipiu și județul/orașe/municipii/comune din: zona funcțională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / instituții și servicii publice de interes aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale municipiu/instituții publice centrale

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 107,69 milioane euro, din care 91,54 mil euro din FEDR .

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P3CladiriPubliceMRJsiMA1/Apel1/  care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 1 august 2023.

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

Documente suport
 Ghidul Solicitantului “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, MRJ și Municipiilor, P3
> Link interfață trimitere observații și/sau propuneri

Sari la conținut