19 mart., 2024

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi” – apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică astăzi, 19 martie 2024, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3 Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul.

Vizuare lansare Consultare P3 infrastructuri verzi

Obiectivul acestei priorități este încurajarea investițiilor care propun intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, principalul rezultat preconizat constituindu-l creșterea infrastructurii verzi în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

 • acțiuni de curățare, toaletare, modelare și salubrizare a terenurilor,
 • demolare construcții situate pe terenurile supuse intervenției,
 • plantare cu plante perene, arbori și arbuști, care se pretează zonei climatice,
 • gazonare de suprafețe,
 • amenajare de pășuni pentru albine
 • construcția/ amenajarea de foișoare,
 • construcția/ amenajarea de puncte de observare păsări
 • alei realizate din materiale ecologice
 • bănci (din materiale prietenoase cu mediul)
 • construcții provizorii din lemn
 • împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași.
 • acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupurilor țintă privind viitoarele beneficii aduse de infrastructura verde asupra calității vieții și sănătății locuitorilor

Categorii de beneficiari eligibili
Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii
 • Parteneriate dintre municipiu și comune/orașe/municipii din: zona funcțională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / Servicii desprinse din aparatul Primăriei care au în administrare infrastructura educațională;

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 55,61 milioane euro, din care 47,26 mil euro din FEDR.

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P3InfraVerdeMRJsiM/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 9 aprilie 2024.

Documente suport
Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3

Sari la conținut